Over deze site

In 2010 begon Uitgeverij Boom/SUN aan een voor Nederland uniek project. De komende jaren zullen wij ons fonds digitaal beschikbaar maken in een integraal doorzoekbare en compleet geannoteerde databank met Nederlandstalige filosofieteksten: Filosofiebank.nl.

Uitgeverij Boom/SUN is al decennia lang toonaangevend in Nederlandstalige uitgaven van filosofie. Sinds 1961 publiceerden wij tienduizenden pagina’s vertaalde tekst van klassieke en contemporaine buitenlandse filosofen, maar ook veel oorspronkelijk werk van spraakmakende Nederlandse en Vlaamse denkers.

We presenteren u met veel enthousiasme Filosofiebank.nl. Onderwijs en onderzoek krijgen een nieuwe dimensie met deze volledig doorzoekbare en geannoteerde filosofiebibliotheek.

Wij werken voortdurend aan de verbetering van Filosofiebank.nl. Uw commentaar is daarbij onmisbaar. Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@filosofiebank.nl.

‘Start by doing what's necessary; then do what's possible; and suddenly you are doing the impossible.’ – Francis of Assisi